Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 6 februari 2024

Want Ik had honger en jullie gaven Mij te eten, Ik had dorst en jullie gaven Mij te drinken. Ik was een vreemdeling, en jullie namen Mij op.
MatteĆ¼s 25:35
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om Mij te ontmoeten in de mensen om je heen. Als je iemand ziet met honger of dorst, geef dan te eten of te drinken. Als je een vreemdeling ontmoet, geloof dan dat Ik joe aankijk door zijn of haar ogen. Ik ben gekomen om er te zijn voor wie zwak en zonder hulp zijn. Door hen heen, ben Ik ook nu nog aanwezig.

[BID:]
Jezus, leer me U te zien in mensen om me heen.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.