Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 30 januari 2024

Maar wij hebben ons burgerrecht in de hemel, en van daar verwachten wij onze redder, de Heer Jezus Christus.
Filippenzen 3:20
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
De hemel is dichterbij dan je denkt. Je hebt er nu al deel aan door je geloof in Mij. Ik ben je redder en Ik ben bezig om de hemel steeds meer zichtbaar en ervaarbaar te maken in jouw leven. Kijk intussen verwachtingsvol uit naar mijn komst om alles in hemel en op aarde volmaakt te maken: vol liefde, vol vreugde, vol genade.

[BID:]
Jezus, ik verwacht U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.