Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 29 januari 2024

Christus Jezus, die gestorven is, meer nog, die is opgewekt en aan de rechterhand van God zit, pleit voor ons.
Romeinen 8:34
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben het die tot jou spreekt. Ik ben Jezus die is gestorven, maar meer nog die is opgestaan. Ik ben de levende en Ik zit aan de rechterhand van mijn Vader in de hemel. Daar pleit Ik voor je. Ik ken je zwakheden en je verlangens, en Ik sta klaar om jouw voorspreker te zijn. Vertrouw op Mij met heel je hart.

[BID:]
Jezus, dank U dat U voor mij pleit.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.