Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 27 januari 2024

Hij nam hen mee de stad uit, tot bij Betaniƫ. Daar hief Hij zijn handen op en zegende hen. Terwijl Hij hen zegende, ging Hij van hen heen en werd opgenomen in de hemel.
Lucas 24:50-51
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben aanwezig in de hemel op dezelfde manier als Ik naar de hemel ging: zegenend. Ik zegen jou vanuit de heilige hemelse ruimte - een ruimte die zeer nabij is - met liefde en vreugde, met genade en kracht. Ja, Ik geef je al het goede en raak je aan met mijn Geest. Ik ben dichterbij dan ooit.

[BID:]
Jezus, dank U dat U zegenend nabij bent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.