Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 25 januari 2024

Zij voerden Jezus weg; hij droeg zelf het kruis naar de zogeheten Schedelplaats, in het Hebreeuws Golgota. Daar kruisigden ze hem, met twee anderen, aan weerskanten één, en Jezus in het midden.
Johannes 19:16-18
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben aan het kruis gegaan om door mijn dood nieuw leven mogelijk te maken. Ik heb geleden en voelde me door mijn Vader verlaten. Ik onderging het zodat jij je nooit meer door God verlaten hoeft te voelen. Mijn gespreide armen aan het kruis vormen de omhelzing waarin jij thuis mag komen.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw kruisdood.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.