Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 24 januari 2024

De Mensenzoon zal veel moeten lijden en door de oudsten, de hogepriesters en de schriftgeleerden worden verworpen en gedood, maar op de derde dag zal Hij uit de dood worden opgewekt.
Lucas 9:22
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik kwam op aarde om te leven en te lijden. Ik heb van binnenuit de wonden van de wereld leren kennen en heb die gewondheid gedragen. Zo wilde Ik een gewonde Heelmeester zijn. Maar mijn lijden en mijn dood waren niet het einde: ze brachten het leven voor ieder die in Mij gelooft. Laat mijn gewonde handen jou nu zegenen.

[BID:]
Jezus, dank voor uw lijden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.