Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 23 januari 2024

Er kwamen grote mensenmassa’s op Hem af. Men had verlamden, blinden, kreupelen, doofstommen en vele anderen meegebracht, die men aan zijn voeten legde, en Hij genas hen allen.
Matteüs 15:30
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om genezing te brengen aan zieke en gewonde mensen. Mijn hart is vervuld met medelijden voor ieder die lijdt en worstelt. Sta hoopvol open voor mijn liefdevolle en krachtige aanraking en vertrouw op mijn kracht om te genezen. Ik ben de bron van hoop en herstel en heelheid. Ik geef je mijn vrede.

[BID:]
Jezus, genees mij door uw vrede.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.