Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 19 januari 2024

Wie zou U, Heer, niet vereren, uw naam niet prijzen? Want U alleen bent heilig. Alle volken zullen komen en zich voor U neerbuigen, want uw rechtvaardige daden zijn geopenbaard.
Openbaring 15:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben heilig en vol van genade. Alle volken zullen komen en zich voor Mij neerbuigen, want mijn rechtvaardige en heilige daden zijn geopenbaard. Laat je hart vervuld zijn van verwondering en dankbaarheid, want mijn liefde en heiligheid zijn voor iedereen. Kom dichterbij en laat mijn heiligheid je hart vervullen.

[BID:]
Jezus, U bent heilig.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.