Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 16 januari 2024

Mocht een van u echter toch zondigen, dan hebben wij een pleitbezorger bij de Vader: Jezus Christus, de rechtvaardige.
1 Johannes 2:1
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Wees niet ontmoedigd als je faalt, als je geraakt bent door je eigen tekortkomingen. Want als je zondigt, dan ben Ik je pleitbezorger. Ik ken je kwetsbaarheid en je menselijke worstelingen. Ik weet wat het betekent om zwak te zijn. Kom naar Mij toe, de rechtvaardige, en ervaar mijn vergeving en genezing.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw genadige nabijheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.