Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 15 januari 2024

Wees barmhartig zoals jullie Vader barmhartig is.
Lucas 6:36
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Vandaag roep Ik je op om barmhartig te zijn, net zoals jullie Vader vol van barmhartigheid is. Laat Gods genade en compassie doorklinken in je woorden en daden. Vergeef anderen zoals Ik jou vergeef. Toon liefde en begrip voor wie lijden en in nood zijn. Wees een bron van troost en steun voor hen die het nodig hebben.

[BID:]
Jezus, dank voor uw barmhartigheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.