Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 12 januari 2024

Antwoord mij, HEER, U bent genadig en goed, keer U tot mij, zie mij in erbarmen aan.
Psalm 69:17
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je Heer, en je kunt er zeker van zijn dat Ik je hoor en antwoord geef. Mijn genade en goedheid zijn er altijd. Keer je naar Mij toe en weet dat ik vol genade naar je kijk omdat ik je het goede wil geven. Vertrouw op mijn liefdevolle aanwezigheid. En Ik zeg het nog een keer: Ik hoor je, Ik luister naar je.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw genade en goedheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.