Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 8 januari 2024

Jezus is de steen die door u, de bouwlieden, vol verachting is weggeworpen, maar die nu de hoeksteen geworden is. Door niemand anders kunnen wij worden gered, want zijn naam is de enige op aarde die de mens redding biedt.
Handelingen 4:11-12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Alleen door mijn naam kun je gered worden. Als je je leven op Mij bouwt, zal er heil en genade in je leven komen. Laat Mij de hoeksteen van jouw levenshuis zijn zodat je huis een krachtig fundament heeft van genade en wijsheid en barmhartigheid. Ja, laat jezelf als steen gebruiken voor de bouw van mijn huis op aarde zoals in de hemel.

[BID:]
Jezus, dank U dat U reddend aanwezig bent.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.