Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 7 januari 2024

In Hem schittert Gods luister, Hij is zijn evenbeeld, Hij schraagt de schepping met zijn machtig woord.
Hebreeën 1:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Als je Mij hebt gezien, heb je mijn Vader gezien. Ik ben zijn evenbeeld. Alle eigenschappen van de Vader zie je in Mij terug. Ik ben barmhartig en waarachtig. Ik ben liefdevol en genadig. Ik ben nederig en zachtmoedig. Ik ben machtig en goed. Ik nodig je uit om dat te zien en je erover te verwonderen. Zó wil ik de Heer van jouw leven zijn. Leef in het licht van mijn schitterende luister.

[BID:]
Jezus, dank U voor uw schitterende luister.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.