Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 5 januari 2024

De Mensenzoon is niet gekomen om gediend te worden, maar om te dienen en zijn leven te geven als losgeld voor velen.
MatteĆ¼s 20:28
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben gekomen om te dienen. Op alle denkbare manieren wilde Ik op aarde de dienstbaarheid van mijn Vader zichtbaar maken. Ik dien door zonden te vergeven. Ik dien door te genezen. Ik dien door te bevrijden. Ik dien door mensen te helpen en hen het licht te laten zien. Zo ben Ik ook vandaag nog altijd dienstbaar aanwezig. Laat je door Mij dienen.

[BID:]
Jezus, dank U dat U dient.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.