Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 4 januari 2024

Zo wil ik hen bemoedigen en hen in liefde bijeenhouden, opdat ze tot de volle rijkdom van allesomvattend inzicht komen, tot de kennis van Gods mysterie: Christus, in wie alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen.
Kolossenzen 2:2-3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik verlang ernaar dat je steeds meer ontdekt dat in Mij alle schatten van wijsheid en kennis verborgen liggen. Ik ben Gods mysterie. In Mij wordt het geheim van Gods onuitsprekelijke en onuitputtelijk liefde voor mensen zichtbaar. Koester dat geheim. Ontvang de wijsheid en de liefde en de kennis die Ik alleen je geven kan.

[BID:]
Jezus, U bent God mysterie.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.