Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 3 januari 2024

De bruidegom krijgt de bruid; de vriend van de bruidegom staat te luisteren en is blij dat hij de stem van de bruidegom hoort. Dat vervult mij met grote vreugde. Hij moet groter worden en ik kleiner.
Johannes 3:29-30
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Toen Ik op aarde was, kondigde Johannes de Doper Mij aan als bruidegom. Waar Ik kom, daar kan het feest van verbinding, liefde en trouw worden gevierd. Ik kom naar jou en alle mensen toe als de liefhebbende Zoon van God. En Ik nodig jou uit om Mij lief te hebben en te vertrouwen. Ik geef Mijzelf aan jou. Geef je ook aan Mij.

[BID:]
Jezus, U heb Ik lief!

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.