Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 2 januari 2024

De volgende dag zag Johannes Jezus naar zich toe komen, en hij zei: 'Daar is het lam van God, dat de zonde van de wereld wegneemt.'
Johannes 1:29
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Leer Mij kennen als het lam van God. Ik ben kwetsbaar en zwak geweest op aarde, om jou te redden van gebrokenheid en ellende. Ja, Ik heb de zonde van de wereld weggenomen en heb vergeving en genezing gebracht. Vertrouw je toe aan Mij als het lam van God. En volg Mij, in zwakheid en kwetsbaarheid.

[BID:]
Jezus, U bent het lam van God.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.