Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 1 januari 2024

Toen vroeg Jezus hun: 'En wie ben Ik volgens jullie?' 'U bent de messias, de Zoon van de levende God,' antwoordde Simon Petrus.
MatteĆ¼s 16:15-16
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om Mij beter te leren kennen. Om zelf een antwoord te geven op de vraag naar wie Ik ben. Ik verlang ernaar dat jij Mij leert kennen als Jezus, de Zoon van de levende God. Ik ben de messias: Gods gezalfde, de Christus. Ik ben vol van de Geest en breng redding en genezing. Zo wil Ik ook in jouw leven aanwezig zijn.

[BID:]
Jezus, U bent de messias.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even stil in de aanwezigheid van Jezus.