Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 29 december 2023

En als mens verschenen, heeft Hij zich vernederd en werd gehoorzaam tot in de dood - de dood aan het kruis.
Filippenzen 2:7-8
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus is als mens verschenen op aarde om echt mens onder echte mensen te zijn. Hij is de weg van de nederigheid gegaan. Hij is gehoorzaam geweest aan Mij als zijn Vader, tot in de dood - de dood aan het kruis. Ga ook de weg van nederigheid. de weg van gehoorzaamheid, de weg van het kruis. Want zo zul je het koninkrijk zien en aan anderen laten zien.

[BID:]
God, leer mij nederig mijn weg te gaan.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.