Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 27 december 2023

Laat onder u de gezindheid heersen die Christus Jezus had.
Filippenzen 2:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Jezus was op aarde om te dienen en zijn leven te geven. En ook nu is Hij er nog door de Geest: levend, dienend, gevend. In dat alles is liefde de drijvende kracht. Ik heb jou lief. Ik heb de wereld lief. Dat is de gezindheid Jezus liet zien en die Ik ook aan jou geef door de Geest. Laat deze gezindheid daarom heersen in je leven: liefde, licht, goedheid, genade, zachtmoedigheid en vrede.

[BID:]
God, laat de gezindheid van Jezus in mij zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.