Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 25 december 2023

Ik kom jullie goed nieuws brengen dat grote vreugde betekent voor heel het volk: vandaag is in de stad van David jullie redder geboren. Hij is de messias, de Heer.
Lucas 2:10-11
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ook vandaag is er goed nieuws uit de hemel. Vreugde voor jou, vreugde voor al mijn kinderen, vreugde voor heel de wereld. Mijn Zoon Jezus is op aarde gekomen, geboren om een redder te zijn. Hij is de messias, Hij is de Heer, Hij is je vrede, Hij is je vreugde. Vier deze dag als de dag van het nieuwe begin op aarde zoals in de hemel.

[BID:]
God, dank U voor uw Zoon, de messias.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.