Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 21 november 2023

God zei: 'Laat het water wemelen van levende wezens, en laten er boven de aarde, langs het hemelgewelf, vogels vliegen.'
Genesis 1:20

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mijn schepping is vol van leven. Kijk maar in het water van de oceanen, de meren en rivieren: het wemelt er van de vissen. Kijk maar in de lucht: het wemelt er van vogels. Herken er mijn Scheppershand in, die vol liefde alle levende vissen en vogels maakte. Ik ben de God van overvloed van leven.

[BID:]
God, dank U voor alle levende wezens.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.