Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 19 november 2023

God zei: 'Laten er lichten aan het hemelgewelf komen om de dag te scheiden van de nacht. Ze moeten dienen als tekens die de feesten aangeven en de dagen en de jaren, en als lampen aan het hemelgewelf, om licht te geven op de aarde.'
Genesis 1:14-15

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb de lichten gemaakt. Want Ik wil licht geven op aarde als een reflectie van mijn eeuwige licht. De zon en de maan zijn er om mijn eeuwige liefde voor de aarde en alle levende wezens zichtbaar te maken. Geniet van de zon, geniet van de maan, geniet van de tijd die Ik je geef en van mijn licht dat altijd schijnt

[BID:]
God, dank U voor het licht dat schijnt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.