Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 18 november 2023

De aarde bracht jong groen voort: alle soorten zaadvormende planten en alle soorten bomen die vruchten droegen met zaad erin. En God zag dat het goed was.
Genesis 1:12-13

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Met mijn liefdevolle scheppingskracht bracht ik jong groen voort. Ik zaaide nieuw leven, leven dat zichzelf ook weer uitzaait. Elke dag voel Ik de vreugde over de vruchtbaarheid van de aarde, over de schoonheid van het jonge groen dat bloeit, over zaad dat ontkiemt. Laat die vreugde ook toe in jouw hart.

[BID:]
God, ik verheug mij over uw schepping.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.