Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 16 november 2023

God zei: 'Laat het water onder de hemel naar één plaats stromen, zodat er droog land verschijnt.' En zo gebeurde het. Het droge noemde Hij aarde, het samengestroomde water noemde Hij zee. En God zag dat het goed was.
Genesis 1:9-10

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb het droge land gemaakt, grond onder de voeten voor mensen zoals jij. Vruchtbare grond voor gewassen en voor dieren. De aarde is de plek waar het leven volop geleefd kan worden. Geniete ervan, dat er ruimte is, een bodem onder je bestaan. De aarde met alles wat daarop is - zie er mijn ruimte scheppende hand in.

[BID:]
God, dank U voor ruimte op aarde.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.