Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 12 november 2023

God zei: 'Laat er licht zijn,' en er was licht. God zag dat het licht goed was, en Hij scheidde het licht van de duisternis.
Genesis 1:3-4

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Elke dag opnieuw is dit wat Ik zeg: 'Laat er licht zijn'. Zoals Ik het in het begin heb gezegd, zo zeg Ik het vandaag: 'Laat er licht zijn, op aarde en in de hemel'. De duisternis is overwonnen. Het kwade heeft plaats gemaakt voor wat goed is. Laat er licht zijn, ook in jouw leven op deze dag op de aarde die Ik maakte.

[BID:]
God, laat me leven in uw licht.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.