Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 11 november 2023

In het begin schiep God de hemel en de aarde. De aarde was woest en doods, duisternis lag over de oervloed, en over het water zweefde Gods geest.
Genesis 1:1-2

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Alles wat is, is ontstaan vanuit mijn grenzeloze liefde. Ik heb de aarde die woest en doods was omgevormd tot iets nieuws: mijn schepping. Mijn geest was daarin volop aan het werk om adem en leven te geven aan alles wat is op aarde en in de hemel. Ik ben de Schepper van alles. Zie dat elke dag opnieuw.

[BID:]
God, dank voor alles wat U schiep.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.