Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 10 november 2023

U, Heer, bent een God die liefdevol is en genadig, geduldig, trouw en waarachtig.
Psalm 86:15

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Steeds opnieuw wil Ik het tegen je zeggen. Zodat je het niet vergeet en het steeds weer en steeds meer omarmt als de waarheid van je leven. Ik ben liefdevol en genadig! Ik ben trouw en waarachtig! Ik wil niets liever dan mijn goedheid aan jou geven zodat je kunt leven als een vrij mens, als mijn kind, geliefd en gekend.

[BID:]
God, dank U dat U mij liefhebt.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.