Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 7 november 2023

Hoor mijn gebed, HEER, luister naar mijn smeken. In dit uur van mijn nood roep ik U aan, want U geeft mij antwoord.
Psalm 86:6-7

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik luister naar je gebed. Als je in nood zit, kom dan naar Mij. Ik luister naar je smeken, naar je vragen, naar je klagen, naar alles wat er in je is. Roep Mij daarom aan en Ik geef antwoord. Dit is mijn antwoord: Ik zie je, Ik zorg voor je en ook in de nood laat Ik je nooit los.

[BID:]
God, hoor mijn gebed en geef antwoord.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.