Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 6 november 2023

U, Heer, bent goed en tot vergeving bereid, uw trouw is groot voor ieder die U aanroept.
Psalm 86:5

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik heb het goede met je voor. Meer nog, Ik wil je het beste geven wat er is: mijn goedheid en mijn vergeving en mijn trouw. Roep Mij daarom aan, zoek Mij, deel je leven met Mij. Schaam je niet voor wat er op je weg met Mij mis ging en mis gaat. Mijn genade is meer dan overvloedig. Ontvang mijn goedheid en deel mijn goedheid uit.

[BID:]
God, laat uw goedheid mijn leven kleuren.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.