Tijd met Jezus

Luisteren in de stilte van de Jezusruimte

bijbelmoment van zondag 22 februari 2009

Dit is de reden waarom ik in gelijkenissen tot hen spreek: omdat zij ziende blind en horende doof zijn en niets begrijpen.
MatteĆ¼s 13:13
Velen in Jezus\' tijd hebben het koninkrijk dat met Jezus was gekomen niet gezien: ze waren er blind voor. En ze hebben zijn boodschap van het koninkrijk niet kunnen horen: ze waren er doof voor. Dat heeft uiteindelijk niet met ogen en oren te maken, maar met het hart. Jezus citeert de profetische woorden van Jesaja: \'Jullie zullen goed luisteren maar niets begrijpen, en jullie zullen goed kijken maar geen inzicht hebben. Want het hart van dit volk is afgestompt, hun oren zijn doof en hun ogen houden zij gesloten.\' Hoe zit dat bij mij? Hoe zit dat in de gemeente? Want het was wel Gods eigen volk waarover deze profetie ging. Hoe zit het met onze oren en ogen? Of beter nog: hoe is het met ons hart?
Heer, geef dat ons hart geopend is zodat we de werkelijkheid van het koninkrijk zien en het woord van het koninkrijk horen.