Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 5 november 2023

Wees mij genadig, Heer, heel de dag roep ik tot U, verblijd het hart van uw dienaar, naar U verlang ik, Heer.
Psalm 86:3-4

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Heel de dag ben Ik in jouw nabijheid. Alles wat je zegt, hoor Ik. Alles wat je denkt, verneem Ik. Je hart verlangt naar Mij. Koester dat verlangen, wakker het aan. Want zo komt mijn vreugde in jouw leven. Ik beantwoord jouw verlangen door je mijn genade te geven: volop vergeving en heling. Heel de dag. Heel de nacht. Heel je leven.

[BID:]
God, wees mij heel de dag genadig.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.