Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 4 november 2023

Behoed mij, want ik ben U toegewijd, red uw dienaar die op U vertrouwt, U bent mijn God.
Psalm 86:2

[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je God, de Heer van je leven. Ik zie dat je aan Mij bent toegewijd. Daarin vind ik vreugde. Je vertrouwt op Mij en Ik moedig je aan om je vertrouwen op Mij te blijven stellen en om Mij te blijven dienen. Langs die weg komt mijn redding in jouw leven. Ik ben je Heer. Dien Mij. Ik behoed jou.

[BID:]
God, help me om me aan U toe te wijden.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.