Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 1 november 2023

Want God, de HEER, is een zon en een schild. Genade en glorie schenkt de HEER, zijn weldaden weigert Hij niet aan wie oprecht hun weg gaan.
Psalm 84:12
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik breng licht en heil in je leven. Ik geef je glorie en genade. En mijn uitnodiging aan jou op deze dag is: ga oprecht op weg. Wees onbevangen en vol vertrouwen. Ik geef je al mijn weldaden: vergeving en genezing, liefde en licht. Ja, ga in oprechte onbevangenheid op weg.

[BID:]
God, leer me oprecht op weg te zijn.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.