Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 30 oktober 2023

God, ons schild, zie naar ons om, sla goedgunstig het oog op uw gezalfde.
Psalm 84:10
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik ben je schild: Ik bescherm je en Ik bied je veiligheid. Ik zie naar je om. Ik weet wat je bezighoudt, wat er mooi is en wat er moeilijk is in je leven. Ik zie je, en in mijn hart is er voor jou genade en liefde. Vergeet het niet: Ik zie naar je om.

[BID:]
God, dank U dat U mij ziet.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.