Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 29 oktober 2023

HEER, God van de hemelse machten, hoor mijn gebed, luister naar mij, God van Jakob.
Psalm 84:9
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Mij is alle macht gegeven in de hemel en op de aarde. Ik ben Heer van de wereld en van alle mensen. Ik ken ook jou, persoonlijk. Ik zie je en Ik heb je lief. En ik luister naar je gebed. Vertel Mij wat er is. Stel je vragen. Zoek Mij. Ik heb jou al gevonden.

[BID:]
God, hoor mijn gebed.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.