Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 25 oktober 2023

Gelukkig wie wonen in uw huis, gedurig mogen zij U loven.
Psalm 84:5
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Ik nodig je uit om het geluk te vinden door te wonen bij Mij. In mijn nabijheid vind je liefde en vreugde. In mijn nabijheid groeit er dankbaarheid en lofprijzing in je hart. In mijn nabijheid houd je het vol, ook als je leven soms moeilijk is. Zoek je geluk door Mij te vinden en bij Mij te wonen.

[BID:]
God, geef me het geluk van uw nabijheid.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.