Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 24 oktober 2023

Zelfs de mus vindt een huis en de zwaluw een nest waarin ze haar jongen neerlegt, bij uw altaren, HEER van de hemelse machten, mijn koning en mijn God.
Psalm 84:4
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
Zie je het voor je? Een mus vindt een thuis in mijn woning. Een zwaluw vindt een nest bij de altaren van Mij als de levende God. Ik nodig je uit om zo ook een thuis te vinden bij Mij, door de heilige Geest. Voel je thuis in mijn aanwezigheid en in mijn koninkrijk, op aarde zoals in de hemel.

[BID:]
God, dank U dat ik thuis mag zijn in uw huis.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.