Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 23 oktober 2023

Van verlangen smacht mijn ziel naar de voorhoven van de HEER. Mijn hart en mijn lijf roepen om de levende God.
Psalm 84:3
[LEES:]
Wat valt je op in bovenstaande woorden? Wat raakt je?

[LUISTER:]
In jouw hart is een verlangen gelegd. Je bent geschapen met een verlangen naar Mij, de levende God. Koester dat verlangen. Roep met je hart en met je lijf om de God die leeft, de God van het licht, de God van liefde en trouw die Ik ben. Laat je ziel steeds opnieuw open gaan voor mijn krachtige aanwezigheid.

[BID:]
God, leer mij verlangen naar U.

[WEES STIL:]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.