Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 21 oktober 2023

Het was Gods bedoeling dat we Hem zouden zoeken en Hem al tastend zouden kunnen vinden, aangezien Hij van niemand van ons ver weg is. Want in Hem leven wij, bewegen wij en zijn wij.
Handelingen 17:27-28
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Zoek Mij. Ik wil dat je Mij al tastend vindt. Want Ik ben van niemand ver weg. Luister, dit is de waarheid van je leven: je leeft in Mij, je beweegt in Mij, je bent in Mij. Vergeet niet dat je diepste mens zijn betekent dat je in Mij bent. En Ik in jou. Leef. Beweeg. Wees ten volle mens.

[BID]
God, in U wil ik leven en zijn.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.