Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 19 oktober 2023

Zend uw adem en zij worden geschapen, zo geeft U de aarde een nieuw gelaat.
Psalm 104:30
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik zend mijn adem. Mijn Geest waait door deze wereld. Waar Hij is, komt de lente. Alles maak Ik nieuw. Ik geef de aarde een nieuw gelaat, Ik geef de mensen een nieuw begin, Ik geef jou nieuw leven, een leven dat vol is van mijn kracht en mijn licht. Ja, Ik zend je nu mijn adem. Ik maak je nieuw.

[BID]
God, maak alles nieuw.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.