Tijd met Jezus

bijbelmoment van woensdag 18 oktober 2023

In Hem is alles geschapen, alles in de hemel en alles op aarde, het zichtbare en het onzichtbare, vorsten en heersers, machten en krachten, alles is door Hem en voor Hem geschapen.
Kolossenzen 1:16
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Ik wil dat je begrijpt dat alles, werkelijk alles, is geschapen in Christus, de Koning van het heelal. Van de hemel tot de aarde, van het zichtbare tot het onzichtbare. Ik heb alles met een doel geschapen, uit mijn oneindige liefde en wijsheid. Voel mijn aanwezigheid in de hele schepping. Zie mijn koninkrijk in alles en overal.

[BID]
God, alles is van U en in U.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.