Tijd met Jezus

bijbelmoment van dinsdag 17 oktober 2023

Niemand doet kwaad, niemand sticht onheil op heel mijn heilige berg. Want kennis van de HEER vervult de aarde, zoals het water de bodem van de zee bedekt.
Jesaja 11:9
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Op mijn heilige berg is er geen plaats voor kwaad of onheil. Mijn aanwezigheid vult heel de aarde, en mijn kennis verspreidt zich als water dat de bodem van de zee bedekt. Laat dit je hart vullen en je vertrouwen geven. Vertrouw erop dat Ik overal aanwezig ben en dat mijn kennis en liefde overal te vinden zijn.

[BID]
God, laat me uw aanwezigheid overal ontdekken.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.