Tijd met Jezus

bijbelmoment van maandag 16 oktober 2023

Van de HEER is de aarde en alles wat daar leeft, de wereld en wie haar bewonen,
Psalm 24:1
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Vanuit mijn oneindige liefde en kracht is de aarde ontstaan, met al haar prachtige schepselen. Alles wat erop leeft, van de kleinste insecten tot de hoogste bergen, is van Mij. In mijn schepping heb Ik jou een plek gegeven. Voel mijn aanwezigheid in de natuur om je heen. Zie mijn Scheppershand.

[BID]
God, dank U voor uw kostbare schepping.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.