Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 15 oktober 2023

Kijk naar de vogels in de lucht: ze zaaien niet en oogsten niet en vullen geen voorraadschuren; het is jullie hemelse Vader die ze voedt. Zijn jullie niet meer waard dan zij?
MatteĆ¼s 6:26
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Kijk vandaag eens extra goed om je heen als je in de natuur bent. Overal zie je mijn zorg voor de schepping, voor de dieren, de bomen, het water en de lucht. Kijk speciaal naar de vogels. Zie je ze vliegen? Zie je ze zitten op de takken van een boom? Kijk. En denk dan aan Mij. Ik zorg voor jou zoals Ik voor de vogels zorg.

[BID]
God, dank U voor uw zorg.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.