Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 8 oktober 2023

De komst van het koninkrijk van God laat zich niet aanwijzen, en men kan niet zeggen: 'Kijk, hier is het!' of: 'Daar is het!' Maar weet wel: het koninkrijk van God ligt binnen uw bereik.
Lucas 17:20-21
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mijn koninkrijk kan niet worden aangewezen: het is niet iets wat je met je gewone ogen kunt zien. Maar mijn koninkrijk is wel heel echt en heel dichtbij. Het is binnen je bereik. Sterker nog: het is binnen in je. Daar ben Ik met mijn aanwezigheid. En Ik raak je aan zodat je van binnenuit ziet waar mijn koninkrijk is. Mijn Geest woont in je. Leef vanuit Hem. Hier en nu.

[BID]
God, wees met uw koninkrijk in mij.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.