Tijd met Jezus

bijbelmoment van vrijdag 15 september 2023

Ook is het met het koninkrijk van de hemel als met een koopman die op zoek was naar mooie parels. Toen hij een uitzonderlijk waardevolle parel vond, verkocht hij alles wat hij had en kocht die parel.
MatteĆ¼s 13:45-46
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mijn koninkrijk is vol schoonheid. Je vindt er het allermooiste, het meest waardevolle wat een mens kan bedenken. en verlangen: oprechte en onvoorwaardelijke liefde, onuitputtelijke en overstromende genade. Daar heb je toch alles voor over? Wees als die koopman en blijf zoeken naar mooie parels. Ik beloof je dat je ze zult vinden.

[BID]
God, laat me de schoonheid van uw koninkrijk zien.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.