Tijd met Jezus

bijbelmoment van donderdag 14 september 2023

Het koninkrijk van de hemel lijkt op zuurdesem die een vrouw mengde met drie zakken meel tot alle meel doordesemd was.
MatteĆ¼s 13:33
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Mijn koninkrijk lijkt op zuurdesem die een grote hoeveelheid meel doordesemt. Daardoor kan de meel gaan rijzen. De meel verandert erdoor. Zo is het met mijn aanwezigheid in de wereld en in jouw leven: daardoor komt er groei en verandering. Laat mijn wijsheid en genade hun werk doen. Dan komt het leven tot bloei.

[BID]
God, verander mij door uw aanwezigheid.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.