Tijd met Jezus

bijbelmoment van zondag 10 september 2023

Het is met het koninkrijk van de hemel als met een schat die verborgen lag in een akker. Iemand vond hem en verborg hem opnieuw, en in zijn vreugde verkocht hij alles wat hij had en kocht die akker.
MatteĆ¼s 13:44
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
Wat heb je een geluk als je de schat vindt: de schat van mijn koninkrijk! Die schat ligt verborgen in je alledaagse leven en in je hart. Ik nodig je uit die schat te koesteren en alles wat in de weg zit om die schat te bezitten, los te laten. Verkoop wat geen waarde heeft. En omarm wat eeuwigheidswaarde heeft: mijn liefde, mijn genade, mijn aanwezigheid in jouw leven.

[BID]
God, laat me de schat omarmen.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.