Tijd met Jezus

bijbelmoment van zaterdag 9 september 2023

U hebt gerechtigheid lief en haat het kwaad. Daarom heeft God, uw God, u gezalfd met vreugdeolie, als geen van uw gelijken.
Psalm 45:8
[LEES]
Wat valt je op in deze woorden? Wat raakt je?

[LUISTER]
In mijn koninkrijk draait alles om gerechtigheid: om wat goed en eerlijk en oprecht is. Voor het kwaad van onrecht en slechtheid is geen plaats. Want die neemt de vreugde weg. Mijn rijk is een koninkrijk van vreugde. Ik nodig je uit om die vreugde te laten stromen in je hart en om zo mijn koninkrijk te beleven.

[BID]
God, geef me de vreugde van uw koninkrijk.

[WEES STIL]
Blijf nu nog even in de stilte van Gods aanwezigheid.